Betalingsvoorwaarden en procedure


Deelnemers krijgen een factuur toegestuurd waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus staat vermeld. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Indien hier niet aan voldaan wordt kan het recht op een cursusplaats verloren gaan. Deelname aan de cursus kan alleen geschieden na voldoen van het bedrag zoals vermeld op de factuur.

Disclaimer

De inhoud van de cursussen spalken is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Het Erasmus MC en de docenten zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van deze cursussen of toepassing van de behandelde stof en materialen in de cursussen.

Afmelding en administratiekosten

Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname aan de cursus(sen) statische spalken, dynamische spalken en/of neopreen spalken.

Als een cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient een schriftelijk verzoek tot beëindiging van de inschrijving te worden ingediend, met redenen van afmelding, aan de cursusleider.

Indien de inschrijving wordt geannuleerd wordt 10% van de cursuskosten administratiekosten in rekening gebracht.

De inschrijving kan in geval van ziekte of bijzondere familieomstandigheden desgevraagd worden aangepast. Er moet sprake zijn van een situatie waar de betrokkene op het moment van inschrijving niet van op de hoogte kon zijn.