Accreditatie en certificering

Erasmus MCHet Koninklijk  Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft de opleiding geaccrediteerd 152 punten.(accreditatie nummer 21608)  Vanaf 2007 is de cursus voor het specifiek deel van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en voor het register Algemeen Fysiotherapeut geaccrediteerd voor 150 punten.  Accreditatie nummer 21608
Accreditatie wordt jaarlijks aangevraagd en is dus onder voorbehoud.

De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) heeft de opleiding goedgekeurd voor de beroepsgroep ergotherapeuten voor 100 punten (accreditatie nummer 20070006)  Voor de website van ADAP; klik hier www.accreditatie.nu/

De Nederlandse Vereniging van Hand Chirurgie (NVHC) heeft kennis genomen van deze opleiding en juicht het initiatief van harte toe.


Certificering Praktijk Opleiding Hand Therapie

Per jaar zijn er 10 lesdagen en 9 stage dagen
De punten voor de certificering zijn opgebouwd uit:

                                                                                                             Max. punten
1. Alle lesdagen aanwezig is ( elke dag gemist is min 1½ punt)   = 15 punten
2. Stage
stage dagen   ( 9 punten)
stage verslag  ( 5 punten)
DARTs           ( 1 punt)                                                                           = 15 punten
3. Praktijk examen     (< 8 punten is herexamen)                           = 15 punten
4. Extra activiteiten tijdens lessen (voordracht etc)                       = 5 punten
5. Theorie Toets (2×25)                                                                         = 50 punten

                                                                                              TOTAAL = 100 punten

certificaatHet praktijkexamen

Zal plaatsvinden gedurende de 3e stage. Het examen moet binnen het uur zijn afgerond. Inhoud: systematisch onderzoek, een korte anamnese, bespreken behandelplan en demonstratie van een onderdeel van behandeling.
Gelet zal worden op:
– Vaardigheden op het gebied van anamnese, onderzoek en  behandelen
– Kennis anatomie en behandeling mogelijkheden
– Contact patiënt (instructies, uitleg etc)
– Veilig werken (kennis belastbaarheid structuren)

Theorie toetsen

Twee theorie toetsen worden gedaan verdeeld over het cursusjaar. Elke toets zal bestaan uit ongeveer 30 meerkeuze vragen en enkele open vragen. De cursist is geslaagd, indien het praktijk examen gehaald is en het behaalde aantal punten >70 is.

Alleen de cursisten die het certificaat halen zullen op de website vermeld worden.