De Opleiding


Aantal contacturen

De cursus bestaat uit 10 lesdagen met 9 stage dagen.
Totaal aan contacturen is ongeveer: 125 uur.
Totaal aantal uren studiebelasting: 150 uren.

Accreditatie

De POHT is geaccrediteerd voor zowel ergotherapeuten als het voor fysiotherapeuten
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (ID nummer: 309692) met 320 punten (2018)
ADAP Ergotherapeuten 275 punten (2018)
KNGF accreditatienummer is 25292 met 165 punten (2017)

Didactische werkwijze

Er is 1 lesdag per maand, zo hebben de deelnemers de gelegenheid het onderwerp goed voor te bereiden. In de meeste gevallen krijgen de deelnemers 1-3 artikelen uitgereikt een maand van te voren.

Een cursusdag bestaat uit hoorcolleges waarbij verschillende specialisten (Plastisch chirurg, revalidatiearts en therapeut) het onderwerp vanuit hun specialiteit belichten. Chirurgen en revalidatie artsen zullen in de meeste gevallen de verwijzer zijn voor handtherapie. Het aanleren van hoe een chirurg denkt en handelt en welke onderdelen in zijn/haar ogen belangrijk zijn is ook een onderdeel van vaardigheden die geleerd worden: een dialoog aangaan en leren argumenteren welke behandeling gewenst is, operaties en behandelingen begrijpen vanuit chirurgisch en therapeutisch perspectief, inzicht in hoe een protocol toe te passen en aan te passen

Snijzaal practicum waar verschillende plastisch chirurgen anatomie en chirurgische technieken demonstreren vindt een middag plaats op de afdeling Anatomie van de faculteit van het Erasmus MC.

snijzaal2008b
snijzaal

Toets

De eerste dag is een toets van theoretische kennis afgenomen. Aan de hand van deze toets werd voor deelnemers en cursusleiders inzicht verkregen in het kennisniveau. Er zullen in het verloop van het jaar 2 toetsen zijn.

Voorbeeld programma van 10 lesdagen:

1     jan   dupuytren  anatomie
2    feb   wondgenezing flexoren
3    mrt   onderzoek metingen van de hand oedeem
4    april   extensoren snijzaal
5    mei   Toets RA entrapments
6    juni   zenuwletsel transposities
7    juni   fracturen bandletsels
8    sept  RSI, pijn en CRPS
9    okt   pols replantaties gewrichts protheses
10  nov   Toets spasticiteit en kinderhand brandwonden
dec    UITREIKING CERTIFICAAT


Docenten o.a.:

 • Prof Dr SER Hovius Hoofd afdeling Plastische Chirurgie Erasmus MC 
 • Prof Dr HJ Stam Hoofd afdeling Revalidatie Erasmus MC 
 • Dr TAR Schreuders Fysio-handtherapeut Erasmus MC 
 • Dr R Selles, bewegingswetenschapper, onderzoeker ErasmusMC
 • Dhr J Alessie –  Fysiotherapeut, docentAvans Breda
 • Drs G van Strien Fysio-handtherapeut Den Haag 
 • Dhr JNM Soeters Fysio- handtherapeut Erasmus MC 
 • Drs. MS den Hollander Fysio-handtherapeut, bewegingswetenschapper, Erasmus MC  
 • Dr. M Zuidam Plastisch Chirurg Erasmus MC
 • Dr. X Smit Plastisch Chirurg Erasmus MC
 • Dhr. G Kroon Fysio- handtherapeut Isala Klinieken Zwolle 
 • Mw. Dr A Videler (MSc) Fysiotherapeute Praktijk 4-Hands Amsterdam
 • Dr. J Collaris orthopaed- hand chirurg ErasmusMC
 • Dr F Lotters , bewegingswetenschapper, onderzoeker Hand en Pols Revalidatie Nederland
 • Mw. E. Veenker fsyio- handtherapeut Zeeuws Hand & Pols Centrum
 • Mw E. de Boer ergotherapeut The Hand Clinic Amsterdam